Cinema City International

Nabycie udziałów w Cineworld Plc- przekroczenie progu 25%

Rada Dyrektorów Global City Holdings N.V., spółki zawiązanej w Holandii i działającej zgodnie z prawem holenderskim, z siedzibą w Amsterdamie, Holandia („Spółka”), niniejszym informuje, że w dniu 16 kwietnia 2014 r. w następstwie nabycia      400 000 akcji za kwotę 1 191 tys...

Czytaj więcej

Zmiana stanu posiadania akcji

Rada Dyrektorów Global City Holdings N.V., spółki zawiązanej w Holandii i działającej zgodnie z prawem holenderskim, z siedzibą w Amsterdamie, Holandia („Spółka”), niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała od I.T. International Theatres Ltd., Israel Theatre...

Czytaj więcej

Zawiadomienia o transakcjach osób zobowiązanych

Rada Dyrektorów Global City Holdings N.V., spółki zawiązanej w Holandii i działającej zgodnie z prawem holenderskim, z siedzibą w Amsterdamie, Holandia („Spółka”), niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała od wszystkich członków Rady Dyrektorów Global City...

Czytaj więcej

Nabycie akcji własnych w wyniku wezwania

Rada Dyrektorów Global City Holdings N.V., spółki zawiązanej w Holandii i działającej zgodnie z prawem holenderskim, z siedzibą w Amsterdamie, Holandia („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 15/2014 z dnia 28 lutego 2014 roku, który zawierał informację o...

Czytaj więcej

Komunikat w sprawie nabywania akcji w ramach wezwania

Rada Dyrektorów Global City Holdings N.V., spółki zawiązanej w Holandii i działającej zgodnie z prawem holenderskim, z siedzibą w Amsterdamie, Holandia („Spółka”) niniejszym informuje, że dnia 3 kwietnia 2014 roku Spółka ogłosiła komunikat w sprawie nabywania akcji w ramach...

Czytaj więcej